Wegwijs in de financiële wereld

Deze cursus richt zich tot een brede schare aan geïnteresseerden (waaronder studenten, medewerkers in de financiële sector, beleggers, ...) en geeft een breed overzicht van de architectuur van ons financieel stelsel. We starten in het eerste deel met het schetsen van de financiële architectuur. We gaan daarbij in een eerste hoofdstuk (ver) terug in de tijd om historisch perspectief aan te reiken. Vervolgens leggen we in het tweede hoofdstk de bouwstenen van de financiële architectuur uit aan de hand van finananciële functies (betalen, financieren en risicotransfer). Het derde hoofdstuk introduceert de spelers van de financiële economie: de gezinnen, de bedrijven, de financiële sector en de overheid. Het tweede deel is analytisch van aard en introduceert een aantal financiële grondbegrippen zoals de principes van waardering (hoofdstuk 4), de determinanten van rentevoeten (hoofdstuk 5) en de veelheid aan financiële risico’s (hoofdstuk 6). Door het lezen van dit deel verwerf je inzicht in de gouden regel van financiering: tegenover een redement dat je verwacht, staat er altijd een reeks van risico’s. Niemand kan zich aan deze gouden regel onttrekken. Ook jij niet! In de volgende delen gaan we de spelers één voor één overlopen en stellen we telkens de vraag welk instrumentarium nodig is om deze spelers in het economische leven vlot te laten werken. Deel 3 bestudeert de gezinnen. Hoe kunnen zij betalingen verrichten (hoofdstuk 7), hoe bouwen zij vermogen op (hoofdstuk 8), hoe kunnen zij hun dromen financieren (hoofdstuk 9) en hoe kunnen zij zich beschermen tegen risico’s (hoofdstuk 10)? Deel 4 behandelt soortgelijke vragen voor de bedrijven. Welke betalingswijzen hebben zij, naast deze van de gezinnen (hoofdstuk 11)? Hoe financieren zij zich? Daarbij legt hoofdstuk 12 zich toe op aandelenfinanciering, hoofdstuk 13 op kredieten en hoofdstuk 14 op de uitgifte van obligaties. Risicotransfer kan gebeuren via derivaten. Deze komen in hoofdstuk 15 aan bod. Deel 5 bekijkt de financiering van de overheid die via vastrentenden instrumenten vorm krijgt (hoofdstuk 16). De financiële ondernemingen (hoofdstuk 17) en de centrale bank (hoofdstuk 18) komen in het zesde deel aan bod. Tot slot bekijken we in het zevende en laatste deel de regelgevers (hoofdstuk 19) en de toezichthouders (hoofdstuk 20). We ronden af met een korte maar kritische beschouwing naar de toekomst.
Read More

General Information

  • Course Ends on 2/11/2021 3:46:28 PM [Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris] or 1 year since subscription.


Price Information

  • You can purchase a one-year license of this course at €302.50 (incl. VAT)


Session List

# Title Course Material
(Preview) 1
Wat mag je van deze cursus verwachten
(Preview) 2
Transparanten - publieke versie
(Preview) 3
Videomateriaal 2020
4
D1 Architectuur - H2 Bouwstenen van de financiële architectuur
5
D1 Architectuur - H3 De spelers van de financiële economie
6
D2 Grondbegrippen - H4 Eerste principes van waardering
7
D2 Grondbegrippen - H5 Determinanten van rentevoeten
8
D2 Grondbegrippen - H6 Risico
9
D3 Gezinnen - H7 Betalen
10
D3 Gezinnen - H8 Vermogensopbouw
11
D3 Gezinnen - H9 Kredieten
12
D3 Gezinnen - H10 Risicoafdekking
13
D4 Bedrijven - H11 Betalingen
14
D4 Bedrijven - H12 Aandelen
15
D4 Bedrijven - H13 Bedrijfskredieten
16
D4 Bedrijven - H14 Obligaties
17
D5 Bedrijven - H15 Risicoafdekking
18
D5 Overheid - H16 Overheidsobligaties
19
D6 Financiële Sector - Financiële ondernemingen
20
D6 Financiële Sector - H18 Centrale Bank
21
D7 Regelgevers en Toezicht - H19 Regelgevers
22
D7 Regelgevers en Toezicht - H20 Toezicht
23
Quo Vadis?