Notice: the mail server of Universiteit Antwerpen is blocking our emails now. So if you reset your password, or are waiting for a verification email, it will not work. For any account and course subscription related questions, please send an email to info@educloud4u.com for assistance. We are resolving the issue as soon as possible. Thanks for your understanding.

2022 Financiële Markten

Notice: at this moment the email server of UAntwerp is blocking emails from educloud4u.com. We are working to resolve the issue. If you have questions about password retrieval or you cannot receive emails from educloud4u.com, please send an email to info@educloud4u.com for assistance. Sorry for the inconvenience. Inleiding Financiële Markten 2 geeft een introductie in de meer analytische aspecten van de financiële economie. We starten de cursus met een beknopte inleiding tot Excel. Vervolgens behandelen we het financieel rekenen. Daarbij besteden we aandacht aan het implementeren van alle concepten in Excel. Vervolgens vatten we een aantal concepten uit de beschrijvende statistiek samen. Tot slot introduceren we de beginselen van de portefeuilletheorie. Het videomateriaal bestaat uit live-opnames. Het maken van oefeningen is een absolute must om inzicht te krijgen in de materie. Alle commentaren, opmerkingen en suggesties kan u kwijt op marc.deceuster@uantwerpen.be. Veel succes.
Read More

General Information

  • Course Ends on 1/1/2023 8:56:28 AM [Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris] or 1 year since subscription, whichever is earlier.


Price Information

  • Students with an email address ending with educloud4u.com can obtain a license at a discounted price of € 17.50 (incl. VAT).


Session List

# Title Course Material
(Preview) 1
Excel Basics - Excel heeft drie lagen
(Preview) 2
Excel Basics - Excel in het Engels of in het Nederlands
(Preview) 3
Excel Basics - Inbrengen van getallen, tekst, formules en labels
4
Excel Basics - Absolute en relatieve adressen
5
Excel Basics - Oplossing vermenigvuldigingstafel en conditionele formatering
6
Excel Basics - Bewaren en enkele bestandsextenties
7
Excel Basics - Enkele Excel opties
8
Excel Basics - Enkel Excel opties (vervolg)
9
Excel Basics - Enkele Tabs nader bekeken
10
Excel Basics - Spreadsheethygiëne en beveiling
11
Excel Basics - Data Validation
12
Excel Basics - Datatabellen
13
STUDIEMATERIAAL
14
Financieel Rekenen - Inleiding en de tijdlijn
15
Financieel Rekenen - Vier fundamentele vragen
16
Financieel Rekenen - Oprenten en verdisconteren
17
Financieel Rekenen - Rendement en looptijd
18
Financieel Rekenen - Handelsdagconventies
19
Financieel Rekenen - Dagtelconventies en werken met datums in Excel
20
Financieel Rekenen - Enkele bijkomende datumfuncties in Excel
21
Financieel Rekenen - Enkelvoudige renteberekeningen
22
Financieel Rekenen - Potentiële problemen bij enkelvoudige rente
23
Financieel Rekenen - Oplossingen test 1
24
Financieel Rekenen - De samengestelde rente
25
Financieel Rekenen - De 70-jaar regel
26
Financieel Rekenen - Hogere Frequenties
27
Financieel Rekenen - Nadenken over oprentingsfrequenties
28
Financieel Rekenen - Conversieformules
29
Financieel Rekenen - Discontofactoren
30
Financieel Rekenen - Waarde-additiviteit en de gulden regel
31
Financieel Rekenen - Oplossingen zelftest 2
32
Examen Test 1
33
Examen Test 1 (2de zittijd)
34
Financieel Rekenen - Inleiding tot annuïteiten
35
Financieel Rekenen - Algemene Recap
36
Financieel Rekenen - Soorten annuïteiten
37
Financieel Rekenen - Future value van annuïteiten
38
Financieel Rekenen - Present value van annuïteiten
39
Financieel Rekenen - Zoeken van parameters
40
Financieel Rekenen - Zoeken van parameters (vervolg)
41
Financieel Rekenen - De perpetuïteit
42
Financieel Rekenen - Voorafbetaalbare annuïteiten
43
Financieel Rekenen - Groeiende annuïteiten
44
Financieel Rekenen - Oefening en uitgestelde annuïteiten
45
Financieel Rekenen - Oplossingen zelftest 3
46
Examen Test 2
47
Examen Test 2 (2de zittijd)
48
Beschrijvende Statistiek - Soorten data
49
Beschrijvende Statistiek - Grafische voorstelling van data
50
Beschrijvende Statistiek - Centrale tendentie
51
Beschrijvende Statistiek - Spreiding
52
Beschrijvende Statistiek - Hogere momenten
53
Beschrijvende Statistiek - Meten van samenhang
54
Examen Test 3
55
Examen Test 3 (2de zittijd)
56
Beleggingsleer - Gewone en continue rendementen
57
Beleggingsleer - Portefeuillerendementen
58
Beleggingsleer - Naïeve verwachte rendementen
59
Beleggingsleer - Volatiliteit en efficiënte portefeuilles
60
Beleggingsleer - Recap
61
Beleggingsleer - Beschrijvende statistieken van US rendementen
62
Beleggingsleer - Portefeuilletheorie met twee activa
63
Beleggingsleer - De verschillende gezichten van de efficiënte grens
64
Examen Test 4
65
Examen Test 4 (2de zittijd)